Statiegeldregeling in geval van een gereviseerde ruil VANOS

In het geval U een gereviseerde VANOS besteld, betaald u aan de kassa een statiegeld bedrag. Dit bedrag* wordt, nadat wij uw oude unit hebben ontvangen, direct terug gestort op uw rekening. Wij verzoeken u vriendelijk het meegeleverde formulier volledig in te vullen en bij de retour zending te voegen zodat wij over alle benodigde gegevens beschikken.

Over statiegeld wordt geen BTW geheven en zal derhalve ook zonder BTW op de factuur worden vermeld.

*In geval de unit onherstelbaar beschadigd is door molest of ondeugedelijke de-montage, behoud VanosRepair zich het recht voor de unit niet te accepteren of slechts een gedeelte van de borg terug te storten. U wordt hier, in een dergelijk geval, direct over geinformeerd.

Borg bij huur van gereedschap

VanosRepair berekend bovenop de huurprijs van speciaalgereedschap een borg.

De hoogte van de borg staat vermeld bij het product en dient te worden voldaan bij de kassa.

Over borg wordt geen BTW geheven en zal derhalve ook zonder BTW op de factuur worden vermeld.

Bij het in goede staat retour ontvangen van het speciaal gereedschap, wordt direct de borg terug gestort. Mocht de huurperiode langer zijn dan bij de kassa is aangegeven, dan zal het verschuldigde huurbedrag in mindering worden gebracht op het borg bedrag. In geval van molest of vernieling van het speciaal gereedschap, behoudt VanosRepair zich het recht voor om de borg niet of niet volledig terug te storten. In een dergelijk uizonderlijk geval, zullen wij U hierover direct berichten.

De klant is verantwoordelijk voor een juiste wijze van verpakken van een retourzending (zowel voor VANOS units als voor speciaal gereedschap)